Tag: นักศึกษาภาคพิเศษ

ผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 1/ 2567 (ประจำภาค 1/2567)

ประกาศแล้ว โปรดคลิกปุ่มสี่ส้มด้านล่าง รหัสประจำตัวผู้สมัครสอบดูได้ที่ entrance.nida.ac.th คลิกที่นี่!! ดูประกาศผล ขั้นตอนการขึ้น/ลงทะเบียนเป็นนักศึกษา และชำระเงินค่าลงทะเบียน ลำดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม การดำเนินการ 1  วันที่ 1 – 5 มีนาคม 2567 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา นักศึกษายืนยันสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาที่เว็บไซต์ https://forms.gle/5hE5K3fmsB1z4jy59 โดยผู้ผ่านการคัดเลือกต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

อ่านต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 1/2567

ประกาศเมื่อ วันที่ 1 ก.พ. 2567 ประกาศเพิ่มเติมวันสอบสัมภาษณ์หลักสูตร MADT เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2567 *** สอบสัมภาษณ์ ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Team*** Click ดูรายชื่อและรายละเอียด ประกาศวันสอบหลักสูตร MADT สำคัญ โปรดอ่าน!!! รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 1.1

อ่านต่อ

ผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 4/ 2566 (ประจำภาค 2/2566)

ประกาศแล้ว วันที่ 6 ธันวาคม 2566 Click ดู ประกาศผล ได้แล้ว ที่นี่ ขั้นตอนการขึ้น/ลงทะเบียนเป็นนักศึกษา และชำระเงินค่าลงทะเบียน ลำดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม การดำเนินการ 1 ตั้งแต่บัดนี้ – 8 ธันวาคม 2566 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

อ่านต่อ

เปลี่ยนแปลงประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 4/ 2566 (ประจำภาค 2/2566)

เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 4/2566 ขั้นตอนการขึ้น/ลงทะเบียนเป็นนักศึกษา และชำระเงินค่าลงทะเบียน (Updated 29 พฤศจิกายน 2566) ลำดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม การดำเนินการ 1 วันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2566 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

อ่านต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 4/2566

ประกาศแล้ว วันที่ 8 พ.ย. 2566 *** สอบสัมภาษณ์ ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Team*** Click ดูรายชื่อและรายละเอียด สำคัญ โปรดอ่าน!!! 1. รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 1.1 การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ จะใช้โปรแกรม Microsoft Teams (ให้ผู้สมัครติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวหรือเข้าใช้งานผ่าน web browser)

อ่านต่อ

ผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 3/ 2566 (ประจำภาค 2/2566)

ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม 2566 update แล้ว รอกดปุ่มสีส้มด้านล่าง เพื่อดูประกาศ Click! ประกาศผลการคัดเลือก ขั้นตอนการขึ้น/ลงทะเบียนเป็นนักศึกษา และชำระเงินค่าลงทะเบียน(Updated 1 กันยายน 2566) ลำดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม การดำเนินการ 1 ตั้งแต่บัดนี้ – 29

อ่านต่อ

ผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 2/ 2566

ประกาศ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ประกาศแล้ว กรุณากดปุ่มสีส้มด้านล่าง เพื่อดูประกาศ Click! ประกาศผลการคัดเลือก ขั้นตอนการขึ้น/ลงทะเบียนเป็นนักศึกษา และชำระเงินค่าลงทะเบียน ลำดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม การดำเนินการ 1 ตั้งแต่วันที่ 9–11 พฤษภาคม 2566 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา นักศึกษายืนยันสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาที่เว็บไซต์

อ่านต่อ

ผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 1/ 2566

ประกาศ วันที่ 9 มีนาคม 2566 ประกาศแล้ว กรุณากดปุ่มสีส้มด้านล่าง Click! ประกาศผลการคัดเลือก ขั้นตอนการขึ้น/ลงทะเบียนเป็นนักศึกษา และชำระเงินค่าลงทะเบียน ลำดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม การดำเนินการ 1 ตั้งแต่วันที่ 9–12 มีนาคม 2566 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา นักศึกษายืนยันสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาที่เว็บไซต์ https://forms.gle/HfMi4ny6pFsQted39

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำภาค 1/2566

ประกาศวันที่ 7 ก.พ. 2566 (อัพเดทเพิ่มเติม วันที่ 8 ก.พ. 2566) Click ดูประกาศ ที่นี่  หมายเหตุ : วันและเวลาสอบสัมภาษณ์ดูในประกาศรายชื่อ รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 1.1 การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ จะใช้โปรแกรม Microsoft Teams (ให้ผู้สมัครติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวหรือเข้าใช้งานผ่าน web browser) 1.2

อ่านต่อ

ผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 3/ 2565

ประกาศ วันที่ 15 ธันวาคม 2565 Click! ประกาศผลการคัดเลือก ขั้นตอนการขึ้น/ลงทะเบียนเป็นนักศึกษา และชำระเงินค่าลงทะเบียน ลำดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม การดำเนินการ 1 ตั้งแต่บัดนี้ – 18 ธันวาคม 2565 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา นักศึกษายืนยันสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาที่เว็บไซต์ https://forms.gle/2Fjsi6LnKoPT1QWP8 โดยผู้ผ่านการคัดเลือกต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

อ่านต่อ
thThai