Tag: สอบปากเปล่า

รับสมัครสอบปากเปล่า ครั้งที่ 4/2564

(รับสมัคร วันที่ 28 – 29 เมษายน 2565 เวลา 23.59 น. เท่านั้น Link ลงทะเบียนสมัครสอบ กำหนดการสอบระหว่างวันที่ 3 – 8 พฤษภาคม 2565 วันและเวลาสอบจะแจ้งให้ทราบวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00

อ่านต่อ

รับสมัครสอบปากเปล่า ครั้งที่ 3/2564

(รับสมัคร วันนี้ – 18 มีนาคม 2565 เวลา 23.59 น. เท่านั้น) Link ลงทะเบียนสมัครสอบ กำหนดการสอบระหว่างวันที่ 19 – 27 มีนาคม 2565 วันและเวลาสอบของบางหลักสูตร จะแจ้งให้ทราบหลังจากวันที่ปิดรับสมัคร

อ่านต่อ

รับสมัครสอบปากเปล่า ครั้งที่ 2/2564

(รับสมัคร วันนี้ – 7 ตุลาคม 2564 เวลา 23.59 น. เท่านั้น) Link ลงทะเบียนสมัครสอบ กำหนดการสอบระหว่างวันที่ 14 – 17 ตุลาคม 2564 วันและเวลาสอบจะแจ้งหลังจากวันที่ปิดรับสมัคร

อ่านต่อ