Tag: สอบประมวลความรู้

การสมัครสอบประมวลความรู้ และ QE ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

การสมัครสอบประมวลความรู้ และสอบคุณสมบัติ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ประจำปีีการศึกษา 2565 ดูรายละเอียด หมายเหตุสำคัญ : Important!!! – นักศึกษาที่กำลังศึกษาวิชาหลัก (รหัส 6XXX) ครบถ้วน ในภาคการศึกษาที่ 1/2565 นี้ สามารถสมัครสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 2/2565 ก่อนได้ แม้เกรดจะยังออกไม่ครบ ในช่วงเวลารับสมัคร ระหว่างวันที่

อ่านต่อ

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2/2564

รูปแบบการสอบจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง  เนื่องจากต้องประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาด และนโยบายการเข้าใช้สถานที่ของสถาบัน  ขอให้ นศ. ติดตามข่าวสารจากทางคณะอย่างใกล้ชิด Check รายชื่อผู้สมัครสอบ รายละเอียด Share on facebook Facebook

อ่านต่อ