Tag: ทุนการศึกษา

ประกาศผลคัดเลือกทุน TA เทอม 2/2565

ประกาศรับสมัครทุน TA วันนี้ – 7 มกราคม 2566 อ่านประกาศรับสมัครทุน TA ดาวน์โหลดใบสมัครทุน TA ประกาศผลผู้ผ่านคัดเลือกทุน TA 13 มกราคม 2566 *** DADS4002 ต้องมา standby ช่วย นศ. ในชั่วโมงเรียนแต่ละคลาสด้วยค่ะ ประกาศ ณ

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์การจัดบรรยายแนะแนวการศึกษาและทุนการศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจำปี 2566

การจัดบรรยายแนะแนวการศึกษาและทุนการศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดย Campus France Thailand ณ สถาบัน กดที่นี่เพื่อลงทะเบียน

อ่านต่อ

ทุนการศึกษา “จิรกิติ”

คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการศึกษา และมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท อยู่ในเกณฑ์ดี ให้เข้าศึกษาต่่อในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ภาคปกติและภาคพิเศษ โดยคณะสถิติประยุกต์ให้การสนับสนุนผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีทุน “จิรกิติ”     ขั้นตอนการสมัคร (สำหรับผู้สมัครปีีการศึกษา 1/2567) 1. นักศึกษาต้องดำเนินการสมัครปริญญาเอก ผ่านเว็บไซต์กองบริการก่อน   อ่านประกาศรับสมัครและดาวโหลดใบสมัครได้ที่ http://www.edserv.nida.ac.th/th/admission/admissions   สมัครออนไลน์ผ่านเว็บกองบริการได้ที่ https://entrance.nida.ac.th/registrar/applogin.asp 2.

อ่านต่อ
thThai