รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564

การสมัครเข้าศึกษา (ทางออนไลน์เท่านั้น)

ขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ต (Online)

1. เข้าสู่ระบบ (สมัครสอบ)

2. ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ (กรณีผู้สมัครใหม่)

3. ตั้งรหัสผ่าน/ยืนยันรหัสผ่าน

4. สมัครสอบ เลือกคณะสถิติประยุกต์ และเลือกสาขาวิชา/วิชาเอก ที่ต้องการสมัคร

5. บันทึกข้อมูลผู้สมัคร (ในส่วนของลักษณะงาน/งานที่รับผิดชอบ ผู้สมัครต้องบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อใช้สำหรับประกอบการพิจารณาการสมัคร)

6. ยืนยันการสมัคร (กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยันการสมัคร)

7. พิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email