FinTech and Blockchain for Digital Transformation

ผู้บรรยาย : ผศ. ดร.รัฐกร พูลทรัพย์
วันเวลาเริ่ม : 24 September 2022 09:00 น.
วันเวลาจบ : 8 October 2022 16:00 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ผศ. ดร.รัฐกร พูลทรัพย์

 

NIDA FinTech and Blockchain for Digital Transformation

ชื่อหลักสูตร  ฟินเทคและบล็อกเชนสำหรับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล (รุ่นที่ 12)

วิทยากร: ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์

กำหนดการอบรม: เสาร์ที่ 24 กันยายน 2565, 1 ตุลาคม 2565 และ 8 ตุลาคม 2565 (9:00-16:00)

รวมเวลาอบรม: 18 ชั่วโมง

กลุ่มเป้าหมาย: บุคลที่สนใจทั่วไป

จำนวนเปิดรับ:  ประมาณ 40 คน (ปิดรับสมัครแล้ว)

สถานที่:  นิด้า อาคารสยามฯ ห้อง 601

ค่าลงทะเบียน 12,000 บาท

ประกาศ:

ปิดรับสมัครแล้ว 

หลักการและเหตุผล 

การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ประชาชนทุกระดับสามารถการเข้าถึงเทคโนโลยีและนำไปใช้งานในการดำเนินกิจการและชีวิตประจำวันได้ รูปแบบของการทำธุรกิจจึงเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ธุรกิจดังเดิมที่เคยมีความเจริญรุ่งเรืองในอดีตก็สามารถมาขาดทุนล้มละลายไปได้หากไม่เร่งปรับตัว  เราจะรับรู้จากเหตุการณ์จากที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพ เพลง เช่าวีดีโอหรือภาพยนต์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร การท่องเที่ยว และขนส่งมวลชน ก็ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว บางธุรกิจต้องปรับรูปแบบในการดำเนินธุรกิจ บางธุรกิจก็หายไปจากวงโคจรชีวิตของเรา ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่าน มีบริษัทสตาร์ทอัพใหม่ๆ เกิดขึ้นจำนวนมาก การอาศัยเทคโนโลยีทำให้เข้าถึงประชาชนทุกระดับง่ายขึ้นและสะดวกสบายกว่าเดิม โดยการใช้งานผ่านเว็บไซด์หรือโทรศัพท์มือถือ ก่อให้เกิดความยอมรับในใช้งาน และนวัตกรรมต่างๆ สำหรับคนรุ่นใหม่ ส่งผลให้ธุรกิจต้องมีการปรับตัวในการทำ Digital Transformation โดยสร้างเป็นดิจิทัลแพลต์ฟอร์มขึ้นมา โดยไม่ต้องมีสำนักงาน ไม่ต้องจ้างบุคลากร ไม่ต้องมีตัวกลางใดๆ ธุรกิจใช้ดิจิทัลแพลต์ฟอร์มสามารถสร้างกำไรได้สูงและลดต้นทุน โดยเฉพาะธุรกิจด้านการเงิน คริปโตเคอเรนซี่ บิทคอยน์ โทเคน NFT DeFi ได้เริ่มเข้าทดแทนด้านการชำระเงิน การแลกเปลียนเงินระหว่างประเทศ การลงทุน การฝากเงิน และการเก็งกำไร โดยปราศจากตัวกลางไม่ว่าจะเป็น ธนาคาร สถาบันการเงิน หรือหน่วยงานกำกับดูแล

วัตถุประสงค์การอบรม 

(1) เข้าใจถึงรูปแบบที่เปลี่ยนไปของธุรกิจต่างๆ เหตุผลและแรงจูงใจ ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจสู่ระบบดิจิทัล (Digital Transformation)

(2) เรียนรู้และเข้าใจการดำเนินธุรกิจการเงินในรูปแบบใหม่ (FinTech, InsurTech, Crytocurrency, Bitcoin, ICO, DeFi, NFT)

(3) เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ส่งผลกระทบต้องธุรกิจการ เช่น Blockchain, AI, Big Data, Data Anaystic, Data Science เป็นต้น

(4) สนับสนุนให้ผู้เข้าอบรมมีความคิดสร้างสรรค์ มีนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านการประยุกต์เทคโนโลยีในการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจสู่ระบบดิจิทัล

กำหนดการ/ตารางการฝึกอบรม 

  หัวข้อการบรรยาย
วันที่ 1 (1) How do digital business platforms replace the traditional business model?
(2) Technology Disruption and how to survive?
(3) Digital Payment, mobile wallet, and cashless society
(4) Digital lending and micro-finance
(5) P2P Lending and Crowdfunding
(6) Retail Investment with Robot Advisors and trading
(7) Payment Backend Interface
(8) InsurTech, P2P Insurance, AI in the Insurance business, and Risk-based Pricing
วันที่ 2 (1) Blockchain Introduction
(2) Blockchain applications overviews
(3) Blockchain in Finance, Insurance, Logistics, Healthcare, Energy, Media, Retails, Real Estate, Government, etc.
(4) Blockchain Technical
(5) Crypto Mining and Business
(6) Cryptocurrency, Bitcoin, ETH, Facebook Libra,
(7) Digital Government Bond and Corp. Bond
(7) National Digital Currency or Central bank digital currency (CBDC)
วันที่ 3

(1) Digital asset exchange market (Investment token vs Utility token)
(2) Global Digital Investment via ICO and STO
(3) Digital Real-estate investment: Asset backed ICO
(4) Decentralized Finance (DeFi)  and Decentralized Insurance (DeIns)
(5) GameFi (Play to Earn),
(6) Non-fungible Token (NFT) and Market places
(7) Metaverse in Future Financial world

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมเรื่องฟินเทคและบล็อกเชนสำหรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจสู่อนาคต ควรมีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ แต่ไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็น หลักสูตรอบรมนี้สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เบื้องต้น และต้องการเข้าใจโลกธุรกิจการเงินในยุคดิจิทัล เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้และเข้าใจ จนไปถึงการกำหนดกลยุทธให้กับองค์กรในอนาคต

ติดต่อสอบถาม

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรม Fintech and Blockchain for Digital Transformation รุ่นที่ 12  ได้ที่ คุณพรรทิภา 081-721-6569 อีเมล์ : training@as.nida.ac.th

ขั้นตอนการลงทะเบียน

(1) ลงทะเบียน ทาง Google Form:   ____

(2) หากท่านต้องการให้ออกในแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินในนามองค์กรหรือบริษัท กรุณากรอกแบบฟอร์ม ___ (โดยใช้ ชื่อ และ Email ตรงกันกับตอนสมัครเรียน) หลังจากนั้นใบแจ้งหนี้จะส่งไปให้ท่านทาง Email 

(3) ชำระเงินค่าอบรม กรุณาโอนค่าอบรมมาที่

      นายรัฐกร พูลทรัพย์: ธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

      เลขที่บัญชี: 944 023564 7

(4) ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ training@as.nida.ac.th

(5) ใบเสร็จจะออกในนาม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้มารับในวันแรกของการเรียน

(6) การเข้าอบรมที่สถาบันฯ ทางสถาบันได้ขอความร่วมมือให้ท่านตรวจ ATK ก่อนเข้าเรียนในวันแรก โดยแสดงผลการตรวจ ATK ก่อนเข้าห้องเรียน

(กรุณาชำระเงินภายใน 30 วัน และต้องไม่เกินวันที่ 19 กันยายน 2565 ชำระก่อนได้รับสิทธิเข้าอบรมก่อน)

 

รีวิวจากผู้เข้าอบรมรุ่นที่ผ่านมา

 

“สิ่งที่นำมาสอนคืออนาคตของโลก เพื่อนำมาปรับเป้าหมายขององค์กรให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้า”
จาก ท่านสมเกียรติ ศรลัมพ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (รุ่นที่ 2)
 
 

“ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 11 (5-12 มีนาคม 2564)”

บล็อกเชน อบรม DeFi NFT Blockchain

อบรม FinTech Blockchain บล็อกเชน สอน เรียน NFT DeFi bitcoin Crypto

อบรม FinTech Blockchain บล็อกเชน คลิปโต Crypto DeFi NFT

อบรม FinTech Blockchain บล็อกเชน สอน เรียน NFT DeFi bitcoin Crypto

“ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 10 (28 มีนาคม 2564)”

อบรม FinTech Cryptocurrency คลิปโต Bitcoin บิตคอย Blockchain บล็อกเชน ICO STO Defi NFT InsurTech bitcoin

อบรม FinTech Cyptocurrency คลิปโต Bitcoin บิตคอย Blockchain ICO STO Defi NFT InsurTech

อบรม FinTech Cryptocurrency Blockchain

อบรม FinTech Cryptocurrency Bitcoin Blockchain DeFi NFT ICO

อบรม FinTech Cryptocurrency Bitcoin Blockchain DeFi NFT ICO

อบรม FinTech Cryptocurrency คลิปโต Bitcoin บิตคอย Blockchain ICO STO Defi NFT InsurTech

อบรม FinTech Cryptocurrency คลิปโต Bitcoin บิตคอย Blockchain บล็อกเชน ICO STO Defi NFT InsurTech

อบรม FinTech Cryptocurrency คลิปโต Bitcoin บิตคอย Blockchain บล็อกเชน ICO STO Defi NFT InsurTech

อบรม FinTech Cryptocurrency คลิปโต Bitcoin บิตคอย Blockchain บล็อกเชน ICO STO Defi NFT InsurTech

อบรม FinTech Cryptocurrency คลิปโต Bitcoin บิตคอย Blockchain บล็อกเชน ICO STO Defi NFT InsurTech

อบรม FinTech Cryptocurrency คลิปโต Bitcoin บิตคอย Blockchain บล็อกเชน ICO STO Defi NFT InsurTech

“ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 9 (30 สิงหาคม 2563)”

อบรม FinTech Cryptocurrency คลิปโต Bitcoin บิตคอย Blockchain บล็อกเชน ICO STO Defi NFT InsurTech

อบรม FinTech Cryptocurrency คลิปโต Bitcoin บิตคอย Blockchain บล็อกเชน ICO STO Defi NFT InsurTech

 “ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 8 (1 มีนาคม 2563)”

อบรม FinTech Cryptocurrency คลิปโต Bitcoin บิตคอย Blockchain บล็อกเชน ICO STO Defi NFT InsurTech

อบรม FinTech Cryptocurrency คลิปโต Bitcoin บิตคอย Blockchain บล็อกเชน ICO STO Defi NFT InsurTech

 “ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 7 (6 ตุลาคม 2562)”

 อบรม FinTech Cryptocurrency คลิปโต Bitcoin บิตคอย Blockchain บล็อกเชน ICO STO Defi NFT InsurTech

อบรม FinTech Cryptocurrency คลิปโต Bitcoin บิตคอย Blockchain บล็อกเชน ICO STO Defi NFT InsurTech

อบรม FinTech Cryptocurrency คลิปโต Bitcoin บิตคอย Blockchain บล็อกเชน ICO STO Defi NFT InsurTech

 “ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 6 (9 มิถุนายน 2562)”

อบรม FinTech Cryptocurrency คลิปโต Bitcoin บิตคอย Blockchain บล็อกเชน ICO STO Defi NFT InsurTech

อบรม FinTech Cryptocurrency คลิปโต Bitcoin บิตคอย Blockchain บล็อกเชน ICO STO Defi NFT InsurTech

 “ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 5 (7 ตุลาคม 2561)”

อบรม FinTech Cryptocurrency คลิปโต Bitcoin บิตคอย Blockchain บล็อกเชน ICO STO Defi NFT InsurTech

อบรม FinTech Cryptocurrency คลิปโต Bitcoin บิตคอย Blockchain บล็อกเชน ICO STO Defi NFT InsurTech

“ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 4 (13 พค 2561)”

อบรม FinTech Cryptocurrency คลิปโต Bitcoin บิตคอย Blockchain บล็อกเชน ICO STO Defi NFT InsurTech

อบรม FinTech Cryptocurrency คลิปโต Bitcoin บิตคอย Blockchain บล็อกเชน ICO STO Defi NFT InsurTech

“ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 3 (10 พย 2561)”

อบรม FinTech Cryptocurrency คลิปโต Bitcoin บิตคอย Blockchain บล็อกเชน ICO STO Defi NFT InsurTech

“ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 2 (12 พย 2560)” 

อบรม FinTech Cryptocurrency คลิปโต Bitcoin บิตคอย Blockchain บล็อกเชน ICO STO Defi NFT InsurTech

อบรม FinTech Cryptocurrency คลิปโต Bitcoin บิตคอย Blockchain บล็อกเชน ICO STO Defi NFT InsurTech

“ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 1 (8 คต 2560)”

อบรม FinTech Cryptocurrency คลิปโต Bitcoin บิตคอย Blockchain บล็อกเชน ICO STO Defi NFT InsurTech

อบรม FinTech Cryptocurrency คลิปโต Bitcoin บิตคอย Blockchain บล็อกเชน ICO STO Defi NFT InsurTech

หลักสูตรอบรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ

(1) Agile Organization & Development
(2) การตลาดออนไลน์

กรณีศึกษา

  1. Alipay: zhima credit score
  2. Lenddo: AI Credit Scoring Engine
  3. Decentralize Insurance: Etherisc
  4. NFT: Fandom Application
  5. Peer-to-Peer Corporate Lending: peerpower
  6. Blockchain as a Services: Bitkub chain
  7. Centralized Digital Asset Exchange: Bitkub Online
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on pinterest