Tag: สถิติประยุกต์ (AS)

AI กับการเรียนวิชาประกันภัย

AI กับการเรียนวิชาประกันภัย Technology ใหม่ ๆ อย่างเช่น AI ได้เข้ามา Disrupt การจัดการต่างๆ ในการทำงานของการประกันภัยแล้ว แม้แต่ในด้านการคำนวนราคาเบี้ยประกัน ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือ Usage Based Insurance (UBI) ที่มีการติดตั้ง Telematics Device ไว้ในรถยนต์เพื่อบันทึกพฤติกรรมการขับรถ สัญญาณก็จะถูกส่งขึ้นไปยังดาวเทียมด้วยความถี่หลายครั้งต่อวินาที ถ้าขับรถเพียงสิบนาทีก็จะมีข้อมูลหมื่นห้าพันบรรทัด ถ้าส่งสัญญาณด้วยความถี่ 25

อ่านต่อ

เพิ่มความลึกซึ้งในการทำ Customer Analytics ด้วย Actuarial Models

เพิ่มความลึกซึ้งในการทำ Customer Analytics ด้วย Actuarial Models ในทางการตลาดการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าที่นิยมทำกันคือ การวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อสินค้าในอดีตของลูกค้าด้วย RFM Analysis สมมติว่า เราทำการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าในระยะเวลา 1 เดือน ดังนั้น RFM ในที่นี้เป็นดังนี้ R (Recency) คือ ระยะเวลาที่ลูกค้าซื้อครั้งล่าสุดจนถึงปัจจุบัน F (Frequency) คือ จำนวนครั้งที่ลูกค้าซื้อใน

อ่านต่อ