Tag: รับสมัครภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ บัดนี้ – 18 มิถุนายน 2564

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 9/2564 (รอบพิเศษ) เพื่อเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีี 2564 (เปิดเรียนวันที่ 9 สิงหาคม 2564)  กรณียื่นคะแนนสอบสัมภาษณ์ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์การทำงาน  สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 18 มิถุนายน 2564   สมัครสอบได้ที่ http://entrance.nida.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม http://edserv.nida.ac.th

อ่านต่อ