Tag: การรับสมัคร

ผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 1/ 2567 (ประจำภาค 1/2567)

ประกาศแล้ว โปรดคลิกปุ่มสี่ส้มด้านล่าง รหัสประจำตัวผู้สมัครสอบดูได้ที่ entrance.nida.ac.th คลิกที่นี่!! ดูประกาศผล ขั้นตอนการขึ้น/ลงทะเบียนเป็นนักศึกษา และชำระเงินค่าลงทะเบียน ลำดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม การดำเนินการ 1  วันที่ 1 – 5 มีนาคม 2567 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา นักศึกษายืนยันสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาที่เว็บไซต์ https://forms.gle/5hE5K3fmsB1z4jy59 โดยผู้ผ่านการคัดเลือกต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

อ่านต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ (ครั้งที่ 1/2567)

ประกาศ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 สอบสัมภาษณ์ Online ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams วันจันทร์ที่ 19 ก.พ. 2567 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. (ดูเวลาสอบสัมภาษณ์ในประกาศ) คลิ๊๊ก ดูประกาศ ที่นี่ 1. รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์

อ่านต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 1/2567

ประกาศเมื่อ วันที่ 1 ก.พ. 2567 ประกาศเพิ่มเติมวันสอบสัมภาษณ์หลักสูตร MADT เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2567 *** สอบสัมภาษณ์ ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Team*** Click ดูรายชื่อและรายละเอียด ประกาศวันสอบหลักสูตร MADT สำคัญ โปรดอ่าน!!! รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 1.1

อ่านต่อ

ผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 4/ 2566 (ประจำภาค 2/2566)

ประกาศแล้ว วันที่ 6 ธันวาคม 2566 Click ดู ประกาศผล ได้แล้ว ที่นี่ ขั้นตอนการขึ้น/ลงทะเบียนเป็นนักศึกษา และชำระเงินค่าลงทะเบียน ลำดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม การดำเนินการ 1 ตั้งแต่บัดนี้ – 8 ธันวาคม 2566 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

อ่านต่อ

เปลี่ยนแปลงประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 4/ 2566 (ประจำภาค 2/2566)

เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 4/2566 ขั้นตอนการขึ้น/ลงทะเบียนเป็นนักศึกษา และชำระเงินค่าลงทะเบียน (Updated 29 พฤศจิกายน 2566) ลำดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม การดำเนินการ 1 วันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2566 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

อ่านต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ (รอบพิเศษ/2566)

ประกาศ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 คลิ๊๊ก ดูประกาศ ที่นี่ 1. รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 1.1 การสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ จะใช้โปรแกรม Microsoft Teams 1.2 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามรายชื่อในข้อ 2. จะถูกเชิญเข้าร่วม Teams ที่จะใช้ในการสอบสัมภาษณ์ ในโปรแกรม Microsoft Teams

อ่านต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 4/2566

ประกาศแล้ว วันที่ 8 พ.ย. 2566 *** สอบสัมภาษณ์ ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Team*** Click ดูรายชื่อและรายละเอียด สำคัญ โปรดอ่าน!!! 1. รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 1.1 การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ จะใช้โปรแกรม Microsoft Teams (ให้ผู้สมัครติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวหรือเข้าใช้งานผ่าน web browser)

อ่านต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ (ครั้งที่ 4/2566)

ประกาศ วันที่ 11 ตุลาคม 2566 คลิ๊๊ก ดูประกาศ ที่นี่ 1. รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 1.1 การสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ จะใช้โปรแกรม Microsoft Teams 1.2 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามรายชื่อในข้อ 2. จะถูกเชิญเข้าร่วม Teams ที่จะใช้ในการสอบสัมภาษณ์ ในโปรแกรม Microsoft Teams

อ่านต่อ

ผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 3/ 2566 (ประจำภาค 2/2566)

ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม 2566 update แล้ว รอกดปุ่มสีส้มด้านล่าง เพื่อดูประกาศ Click! ประกาศผลการคัดเลือก ขั้นตอนการขึ้น/ลงทะเบียนเป็นนักศึกษา และชำระเงินค่าลงทะเบียน(Updated 1 กันยายน 2566) ลำดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม การดำเนินการ 1 ตั้งแต่บัดนี้ – 29

อ่านต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ (ครั้งที่ 3/2566)

ประกาศ วันที่ 9 สิงหาคม 2566 คลิ๊๊ก ดูประกาศ ที่นี่ 1. รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 1.1 การสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ จะใช้โปรแกรม Microsoft Teams 1.2 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามรายชื่อในข้อ 2. จะถูกเชิญเข้าร่วม Teams ที่จะใช้ในการสอบสัมภาษณ์ ในโปรแกรม Microsoft Teams

อ่านต่อ
thThai