NIDA รับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 4 /66

NIDA บริจาคโลหิต ครั้งที่ 4 /66

เตรียมร่างกายให้พร้อม แล้วมาบริจาคโลหิตกันค่ะ ‼
 
🩸พร้อมใจให้เลือดกันในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566
❤️ เวลา 09.00-12.00 น.
❤️ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารมาลัย หุวะนันทน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
คำที่เกี่ยวข้อง
thThai