รับสมัครนักศึกษาช่วยงานประชุมวิชาการ NIC-NIDA

รับสมัครเพียง 25 คน เท่านั้น

รีบแจ้งชื่อที่เจ้าหน้าที่คณะ ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2566 นี้เท่านั้น (ไม่รับสมัครหลังกำหนดดังกล่าว)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณดวงรัชนี 02-727-3300 หรือ nidaconference@nida.ac.th
คำที่เกี่ยวข้อง
thThai