ประกาศห้องสอบกลางภาค 2/2564

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับตารางสอบ ติดต่อคุณศศินันท์ (พี่คูณ)

โทร 02-727-3080 หรือ DM ใน Facebook คณะ หรือทางไลน์คณะ >>>

คำที่เกี่ยวข้อง