รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 43 คณะสถิติประยุกต์

รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

ครั้งที่ 43 คณะสถิติประยุกต์

(อัพเดทล่าสุด วันที่ 12 มกราคม 2566)

ครั้งที่ 43
วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

Important: ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่แสดงความจำนงเข้ารับพระราชปริญญาบัตร ตรวจสอบรายชื่อตนเอง หากไม่พบรายชื่อ 

ให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่คณะ เพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2566

หากพ้นจากกำหนดดังกล่าว จะไม่สามารถแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้

คำที่เกี่ยวข้อง