ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นนักศึึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิิเศษ ประจำภาค 1/2565

ประกาศ วันที่ 19 เมษายน 2565

 

1. รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์

1.1 การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ จะใช้โปรแกรม Microsoft Teams (ให้ผู้สมัครติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวหรือเข้าใช้งานผ่าน web browser)

1.2 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามรายชื่อในข้อ 3
จะได้รับอีเมลอัตโนมัติจาก Microsoft Teams เมื่อถูกเชิญเข้าร่วมทีมห้องสอบสัมภาษณ์แยกตามหลักสูตรที่สมัคร
ภายในวันที่ 21 เมษายน 2565 (อีเมลจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ให้ไว้ตอนสมัคร)

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่ไม่ได้รับอีเมลจากคณะสถิติประยุกต์สามารถ log in เข้าใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams ด้วยอีเมลที่ให้ไว้เมื่อตอนสมัคร
หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของคณะ ภายในวันที่ 21 เมษายน 2565 ทางอีเมล admission@as.nida.ac.th หรือทางโทรศัพท์ 02-727-3037-40

1.3 ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าไปรายงานตัวก่อนวันสอบสัมภาษณ์ในห้องสอบสัมภาษณ์ทาง Microsoft Teams ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565

ผู้ที่สมัครมากกว่า 1 หลักสูตร จะได้รับการเชิญเข้าร่วมห้องทีมสอบสัมภาษณ์มากกว่า 1 ห้อง ขอให้เข้าไปรายงานตัวก่อนวันสอบสัมภาษณ์ใน Microsoft Teams ทุกทีม

1.4 ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอรับการเรียกสัมภาษณ์ ตามวันและเวลาที่ระบุในข้อ 3. ทั้งนี้ ขอให้เตรียม
ความพร้อมในการถ่ายทอดทั้งเสียงและภาพตลอดเวลาที่ถูกสัมภาษณ์ด้วย

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคนปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อนี้อย่างเคร่งครัด การไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้นี้ ถือเป็นการสละสิทธิ์การเข้ารับการสอบสัมภาษณ์โดยปริยาย

 หมายเหตุ : วันและเวลาสอบสัมภาษณ์ดูในประกาศรายชื่อและสถานที่เพิ่มเติม

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
thThai