ประกาศคณะสถิติประยุกต์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ

ตามที่คณะสถิติประยุกต์ ได้เปิดรับสมัครสอบเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว และคณะได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสอบ เพื่อพิจารณาคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานที่สอบ ตามประกาศที่แนบด้านล่างนี้

คำที่เกี่ยวข้อง
en_USEnglish