Digital Marketing ไม่รู้ไม่ได้แล้ว

ณ เวลานี้ คงไม่มีใครไม่รู้จัก facebook, Line หรือ Social media อื่น ๆ พวก Mobile applications ก็คงเป็นเช่นเดียวกัน โลกเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างเต็มที่ ช่องทางในการสื่อสารทางการตลาดก็ไม่แตกต่างกัน เปลี่ยนแปลง พัฒนาไปตามเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

ถ้าเราจะพูดถึง platform ในอดีตที่ยังพอจะจำได้ เริ่มจากสิ่งพิมพ์ก็แล้วกัน คงพอจะเกิดทันกันอยู่ เราอาจเคยสงสัยว่าทำไมหนังสือพิมพ์สามารถจำหน่ายในราคาเพียงฉบับละไม่กี่บาท ทั้ง ๆ ที่ต้นทุนการพิมพ์สูงกว่านั้นมาก ทั้งนี้ คงทราบกันแล้วว่า สำนักพิมพ์มีรายได้จากการขายโฆษณานั่นเอง และเมื่อ platform ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น การกระจายเสียงทางวิทยุ โทรทัศน์ แม้ platform เปลี่ยนไป แต่แนวทางการทำธุรกิจยังคงเดิม เหมือนยุคสิ่งพิมพ์ไม่มีผิด

เมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล อินเทอร์เน็ตมีบทบาทสำคัญ กลายเป็น platform ใหม่ ยังคงใช้แนวทางธุรกิจแบบเดิม แต่สิ่งที่แตกต่างออกไปคือ platform ใหม่นี้ สามารถสื่อสารได้แบบสองทาง และรวดเร็วทันใจกว่า ใน platform ใหม่กว่านั้น เช่น Social media, Mobile application ก็ยังคงมีหลักการที่ไม่แตกต่าง แต่จะเจาะถึงตัวบุคคลได้ตรงกว่า

ในทางการตลาด ก็หลีกไม่พ้นที่จะต้องทำการสื่อสารทางการตลาด (market communication) ผ่าน platform หรือสื่อใหม่ ๆ เช่นเดียวกัน คราวนี้คงถึงเวลาที่จะทำความรู้จักกับ digital marketing กันแล้ว

  • Affiliate marketing การมีคู่ค้าแบ่งรายได้กัน เช่น e-commerce website มีการแบ่งรายได้ให้กับ reviewer เป็นต้น
  • Blogging Marketing การสื่อสารทางการตลาดผ่าน blogs
  • Content Marketing การสร้างเนื้อหาและกระจายเนื้อหาไปสู่กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อดิจิทัล
  • Online Marketing การสื่อสารและส่งเสริมการขายผ่าน Internet
  • Social Media Marketing การใช้ Social Media ในการสื่อสารทางการตลาดกับกลุ่มเป้าหมาย
  • Email Marketing การสื่อสารผ่าน Email
  • Web Analytics การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง website กับ ผู้ใช้งานของ website นั้น ๆ
elio-santos-M38gjx6hifY-unsplash

แน่นอน ในการที่จะอวดอ้างว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือมีความสามารถในการประกอบอาชีพ ในหลาย ๆ สาขาก็หลีกไม่พ้นว่าจะต้องมีใบรับรอง เช่น ครู แพทย์ พยาบาล วิศกรควบคุม เป็นต้น ในโลกดิจิทัลก็ไม่ต่างกัน เพียงแต่ยังไม่ใช่ข้อบังคับตามกฎหมายเท่านั้น อาจเป็นเพราะว่ายังไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของสาธารณะ แต่มีไว้ก็ดีกว่าไม่มี อย่างน้อยก็เป็นหลักฐานการรับรองความรู้ความสามารถได้ส่วนหนึ่งนอกเหนือจากประสบการณ์ตรง ซึ่งผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาก็คงจะยากที่จะมีประสบการณ์ในองค์การจริง

ในด้าน digital marketing มีหลายองค์การที่เสนอตัวในการออกใบรับรองเหล่านี้ ทั้งเสียค่าใช้จ่ายและไม่เสียค่าใช้จ่าย บางแหล่งมีบทเรียนให้ศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นกัน บทเรียนมีทั้งที่เป็น ebooks, video clips ต้องขอบคุณโลกยุคดิจิทัลที่ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้น ในที่นี้จะขอ list เฉพาะที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเท่านั้น เพื่อไม่ให้เป็นธุรกิจหากำไรอะไรนัก องค์การเอกชนเหล่านั้น เช่น

 

ซึ่งที่ list  มานี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้น ต้องขอบคุณโลกดิจิทัล และผู้ที่ทำให้มันเกิดขึ้น

 
เขียนโดย:
ผศ.ดร.สุเทพ ทองงาม
อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITM)
คณะสถิติประยุกต์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
https://www.facebook.com/IT.MNGT.NIDA 

เปิดรับสมัครปริญญาโท ภาคพิเศษ

บัดนี้ - 25 กันยายน 2564
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
thThai