โครงการฝึกงาน บริษัท Indorama Ventures Global Services Limited (IVL)

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงาน
Intern – Corporate BI and Analytics และ Intern – Full-Stack Developer

บริษัท Indorama Ventures Global Services Limited (IVL) ประเทศไทย

โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกงานดังกล่าวสามารถ ส่งประวัติส่วนตัว (Resume) ผ่านทางอีเมล ivlinternship@indorama.net

ในหัวข้อเรื่อง Intern – Corporate BI and Analytics และ/หรือ Intern – Full-Stack Developer (NIDA)

โดยนักศึกษาสามารถสมัครเข้าฝึกงานได้ตลอดทั้งปีี

คำที่เกี่ยวข้อง