แต้มสีเพื่อน้อง

นักศึกษาภาคปกติ รุ่น 1/59 2/59 และ 1/60 ได้ทำกิจกรรมแต้มสีเพื่อน้องครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน จังหวัดสระบุรี โดยได้ทำการปรับปรุงทาสีทั้งหมด 5 จุด ได้แก่ ห้องเพาะเห็ด บ่อเลี้ยงกบ ป้ายโรงเรียน อาคารอเนกประสงค์ และรอบเสาธง อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับน้อง ๆ นักเรียนในต่างจังหวัด โดยทางคณะขอขอบคุณนักศึกษาภาคปกติทุกคนที่ได้ลงแรง หยาดเหงื่อและความอดทน ในการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนในต่างจังหวัดให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

คำที่เกี่ยวข้อง