แก้ไขกำหนดการสอบปากเปล่า ครั้งที่ 4/2564

ตามที่คณะสถิติประยุกต์กำหนดให้มีการสอบปากเปล่า ครั้งที่ 4/2564 ไปแล้วนั้น เนื่องจากตามกำหนดการเดิมตรงกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบัน ครั้งที่ 41 – 42 จึงขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ดังนี้

คำที่เกี่ยวข้อง