เชิญชวนใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 6 กันยา 65

ขอเชิญนักศึกษาปัจจุบัน ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทุกท่านใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษา ประจำปีีงบประมาณ 2566

🗓️ วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565
🕙 เวลา 09.00-17.00 น.
 

✅ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนได้ที่เว็บไซต์กลุ่มงานกิจการนักศึกษา http://studentunion.nida.ac.th/main/index.php/th/

หรือ https://drive.google.com/…/1vVjvdaUyrqtes1crMNN05ZDP0Vk…

 

✅ ลงคะแนนออนไลน์ผ่าน Link: 

https://forms.office.com/r/52NBTAQPb6 

 

ให้นักศึกษาเข้าสู่ระบบลงคะแนนด้วยชื่อ อีเมลนักศึกษา (…@stu.nida.ac.th) 

✅ หากนักศึกษาผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีชื่อตนเอง ปรากฎในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือพบเหตุขัดข้องจากการเข้าสู่ระบบลงคะแนนออนไลน์ให้ติดต่อ กรรมการเลือกตั้งได้ทางหมายเลขโทรศัพท์

02-727-3437-38 และ 098-096-9682