เลือกเรียนเฉพาะวิชาที่สนใจ
(นักศึกษาสมทบ)

ตรวจสอบตารางสอนและรายวิชาที่เปิดสอน : https://as.nida.ac.th/นักศึกษาปัจจุบัน/#ตารางสอน

เอกสารคำร้อง : https://as.nida.ac.th/downloadform/

ติดต่อสอบถาม โทร 02-727-3036-40

thThai