รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ บัดนี้ – 18 มิถุนายน 2564

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 9/2564

(รอบพิเศษ) เพื่อเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีี 2564

(เปิดเรียนวันที่ 9 สิงหาคม 2564)

🧩 กรณียื่นคะแนนสอบสัมภาษณ์
🧩 กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา
🧩 กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์การทำงาน

🚨 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 18 มิถุนายน 2564 🚨

🌐 สมัครสอบได้ที่ http://entrance.nida.ac.th
🌐 รายละเอียดเพิ่มเติม http://edserv.nida.ac.th

คำที่เกี่ยวข้อง