รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ เพื่อคัดเลือกรับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา เทอม 1/2566

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 พ.ย. 2566

** ผู้สมัครจะต้องเข้าสัมภาษณ์กับคณะกรรมการเงินทุนในวันที่ 27 พ.ย. 2566 **

เวลาสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

คำที่เกี่ยวข้อง
thThai