ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา ASEM-DUO Fellowship Programme ประจำปี 2022(DUO-Sweden)

ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา ASEM-DUO Fellowship Programme ประจำปี 2022 (DUO-Sweden)

ด้วยสำนักเลขาธิการโครงการ ASEM-DUO Fellowship Programme แจ้งการเปิดรับสมัคร โครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden ประจำปีี 2022

ระหว่างวันที่ 11 เมษายน – 25 พฤษภาคม 2565 (ตามเวลาประเทศสวีเดน) 

 

เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาสวีเดนและ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศภูมิภาคเอเชีย 
โดยสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครตาม QR code หรือที่ http://bit.ly/3xiNXVZ และสมัครทางออนไลน์ได้ที่ www.asemduo.org 

หากมีข้อสงสัยหรือ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมายัง คุณพัชรา ชัยวัฒนากุลกิจ 
หมายเลขโทรศัพท์ 081-297-5682
อีเมล oia@nida.ac.th หรือ สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ admin2@asemduo.org

คำที่เกี่ยวข้อง