ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงาน AXA Virtual Career Exhibition

ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมงาน AXA Virtual Career Exhibition

วันที่ 3 กันยายน 65 เวลา 13.00-15.00 น.

เนื่องด้วยขณะนี้บริษัทแอคซ่า ได้ร่วมมือกับบริษัท แคเรียร์วีซ่า เพื่อจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่นิสิต นักศึกษาที่สนใจงานทางด้านสายประกันภัย  ซึ่งบริษัทแคเรียร์วีซ่า เป็นกิจการเพื่อสังคมที่เชื่อมชีวิตนักศึกษาสู่โลกการทำงาน และมีประสบการณ์ด้านการจัดงานสัมมนาการศึกษาเพื่อให้น้องๆนักศึกษาได้รับแรงบันดาลใจ และเตรียมตัวสู่โลกอาชีพการทำงานจริง

ในปีีนี้บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง Digital Disruption เราจึงได้จัดงาน AXA Virtual Career Exhibition ขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในภาคธุรกิจและการวางแผนอาชีพ ให้สามารถประสบความสำเร็จบน โลกของการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน

งาน AXA Virtual Career Exhibition จะจัดขึ้นในรูปแบบเสมือนจริง ในวันเสาร์ ที่ กันยายนนี้ ตั้งแต่เวลา 13:00 – 15:00 โดยผู้บริหารของบริษัทแอกซ่า จะมาแชร์มุมมองและความคิดเห็นในเรื่องของการวางแผนรับมือกับ Digital Disruption  ซึ่งในงานน้องๆ จะมีโอกาสได้รับฟังคำแนะนำในการที่จะวางแผนในการเลือกสายอาชีพและการเติบโตในอนาคต และยังสามารถเข้าไปเยี่ยมชมบูทต่างๆที่น่าสนใจ ในรูปแบบเสมือนจริง  และนอกจากนี้ ในงานนี้จะมีการเปิดตัวโครงการ AXA YoungPro Program 2022 สำหรับน้องๆ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ที่จะมีโอกาสเข้าโครงการพัฒนาและเติบโตในสายงานแบบก้าวกระโดดอีกด้วย

กิจกรรมจะแบ่งออกเป็น ช่วง

ช่วงที่ 1: Learn from AXA TH GI CEO experience on career decision making

กิจกรรมแรกจะเป็นการรับฟังมุมมองจาก CEO เกี่ยวกับ การตัดสินใจในสายอาชีพให้ประสบความสำเร็จ

ช่วงที่ 2: Business adaptation and career planning in the age of digital disruption

ในกิจกรรมที่2นั้น น้องๆ จะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับตัวทางธุรกิจและการวางแผนอาชีพจาก ผู้บริหารสูงสุดในแต่ละสายงาน

ช่วงที่ 3: Interact with business leaders and hear about ways to thrive in your career

ในกิจกรรมสุดท้ายนี้น้องๆ จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน พูดคุยกับผู้บริหารสูงสุดของแต่ละสายงาน เกี่ยวกับวิธีการและการที่จะเติบโตในสายอาชีพประกันภัย

ทางบริษัทฯ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมงาน เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนในสายอาชีพต่อไปในอนาคต

Register NOW!  https://www.zipeventapp.com/e/AXA-VIRTUAL-CAREER-EXHIBITION 

 

สอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ที่

Khun Kittipong Yotkaew
Tel +66 2118 8195 Ext. 8195
Email: Kittipong.yo@axa.co.th

คำที่เกี่ยวข้อง
thThai