ประกาศ สถานที่สอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2562

ประกาศสถานที่สอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2562

วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 และวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562

เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

คำที่เกี่ยวข้อง