ประกาศรับสมัครสอบ TOELF-ITP ครั้งที่ 4/2565

ประกาศรับสมัครสอบ TOELF-ITP ครั้งที่ 4/2565

สำหรับบุคคลทั่วไปและนักศึกษาที่ประสงค์จะนำผลการสอบไปขอยกเว้นการเรียนวิชาการภาษาอังกฤษพื้นฐาน หรือนักศึกษาที่ประสงค์จะนำผลการสอบไปใช้ประกอบการยื่นขอสำเร็จการศึกษา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากคณะภาษาและการสื่อสาร ได้ที่เว็บไซต์ http://lc.nida.ac.th/main/public/

โทร 02-727-3142

คำที่เกี่ยวข้อง