ประกาศคณะสถิติประยุกต์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะสถิติประยุกต์

ด้วย คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 19,500 บาท โดยรายละเอียดเพิ่มเติมขอให้ดูในประกาศรับสมัคร

คำที่เกี่ยวข้อง
thThai