นักศึกษาปัจจุบัน

 • ข่าวสาร
 • ตารางสอน & รายวิชาที่เปิดสอน
 • ตารางสอบ
 • วิทยานิพนธ์ (Thesis)
 • การสอบประมวลความรู้
 • การสอบปากเปล่า
 • ปฎิทินการศึกษา
 • กระบวนการให้บริการนักศึกษา

ขั้นตอนสำหรับนักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์

 
คู่มือ
 
เอกสาร

อ่านประกาศต่างๆ

สมัครสอบภาษาอังกฤษ

เว็บไซต์สำหรับตรวจการคัดลอก

ติดต่อเจ้าหน้าที่

 • คณะสถิติประยุกต์ ปริญญาเอก (พี่นัด) โทร 02-727-3038, ปริญญาโท (พี่เพ้นท์) โทร 02-727-3040
 • ห้องสมุด โทร 02-727-3737 หรือไลน์แอด @nida_library
 • ด้านไอที (ระบบ i-Thesis) ผ่านห้องทีมรหัส g7uwcxg หรือโทร 02-727-3777 หรือเฟสบุ้ค https://www.facebook.com/NIDA.ITC
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.