นักศึกษาปัจจุบัน

  • ข่าวสาร
  • ตารางสอน & รายวิชาที่เปิดสอน
  • ตารางสอบ
  • วิทยานิพนธ์ (Thesis)
  • การสอบประมวลความรู้
  • การสอบปากเปล่า
  • ปฎิทินการศึกษา

ขั้นตอนสำหรับนักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์

 
คู่มือ
 
เอกสาร

 

อ่านประกาศต่างๆ

สมัครสอบภาษาอังกฤษ

เว็บไซต์สำหรับตรวจการคัดลอก

ติดต่อเจ้าหน้าที่

  • คณะสถิติประยุกต์ ปริญญาเอก (พี่นัด) โทร 02-727-3038, ปริญญาโท (พี่ตี) โทร 02-727-3040
  • ห้องสมุด โทร 02-727-3737 หรือไลน์แอด @nida_library
  • ด้านไอที (ระบบ i-Thesis) ผ่านห้องทีมรหัส g7uwcxg หรือโทร 02-727-3777 หรือเฟสบุ้ค https://www.facebook.com/NIDA.ITC
     
thThai