ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

148 ถนนเสรีไทย อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 12 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Tel: 0-2727-3037-40
Fax: 0-2375-8798
E-mail: edu@as.nida.ac.th

Map : https://goo.gl/maps/qMazkdih9Aw2b2Ha7

 

GSAS Sm@rt Lab : อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 4

Map : https://goo.gl/maps/TRYqRYaoKuJshXZJ6

การเดินทาง

เดินทางโดยรถยนต์

+ มาทางถนนรามคำแหง ผ่านสี่แยกลำสาลี ถึงสามแยกบ้านม้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีบูรพา จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ
+ มาทางถนนลาดพร้าว ผ่านตลาดบางกะปิ เข้าถนนเสรีไทย ถึงสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางขวามือ
+ มาทางถนนรามอินทรา เลี้ยวเข้าถนนนวมินทร์ หรือเสรีไทย มาทางบางกะปิ ผ่านสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ

เดินทางโดยรถประจำทาง

+ รถประจำทาง ขสมก. หมายเลข 36ก, 60, 71, 151, ปอ. 60, ปอ. 501
+ รถมินิบัส หมายเลข 27

เดินทางโดยทางเรือ

+ คลองแสนแสบ โดยขึ้นที่ท่าวัดศรีบุญเรือง

thThai