คณะสถิติประยุกต์ได้รับรางวัลชนะเลิศหน่วยงานดีเด่น และรางวัลชนะเลิศท้าทายความสำเร็จ ระดับคณะ ประจำปี 2561

คณะสถิติประยุกต์..

ได้รับรางวัลชนะเลิศหน่วยงานดีเด่น และรางวัลชนะเลิศท้าทายความสำเร็จ ระดับคณะ ประจำปี 2561 (ได้รับรางวัลมาแล้วปีที่ 2)

คำที่เกี่ยวข้อง