ขอเชิญเข้าอบรมวิธีการใช้งาน NIDA Uapp feature การเช็คชื่อเข้าห้องเรียนด้วย QR Code

ขอเชิญเข้ารับการอบรมวิธีการใช้งาน NIDA Uapp feature การเช็คชื่อเข้าห้องเรียนด้วย QR Code

สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ
นักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการใช้งาน feature ในเฟสที่ 2 คือ 

การเช็คชื่อในห้องเรียนด้วย QR Code ผ่าน NIDA UApp  

อบรมผ่านทาง Microsoft Teams โดยสามารถ
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ทาง NIDA UApp

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 

ซึ่งสำนักจะจัดอบรมการใช้งานให้แก่ผู้สนใจ จำนวน 2 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น.

รอบที่ 2 วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น.

คำที่เกี่ยวข้อง