ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ เรื่อง การพัฒนาที่ยั่งยืนกับบทบาทขององค์การสหประชาชาติ

การพัฒนาที่ยั่งยืนกับบทบาทขององค์การสหประชาชาติ

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.00 – 20.00 น. ณ ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารมาลัยหุวะนันทน์ และทางช่องทางออนไลน์ผ่าน MS Teams

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณปทุมวดี โลศิริ 

หมายเลขโทรศัพท์ 02-727-3101 

 สามารถเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษทางช่องทางออนไลน์ได้โดยสแกน QR Code ด้านล่างนี้

คำที่เกี่ยวข้อง