ขอเชิญร่วมกิจกรรมการ เพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพและมาตราฐานบุคลากรอุดมศึกษา บ่มเพาะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิฐษ์และนวัตกรรม

คำที่เกี่ยวข้อง