การให้ทุนการนักศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัยประจำปี 2566

ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารขอรับทุนไปที่ ฝ่ายเลขานุการมูลนิธิฯ
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567

คำที่เกี่ยวข้อง
thThai