กำหนดการสอบ ปลายภาค 2/2561 (สถานที่สอบ และเลขที่นั่งสอบ)

กำหนดการสอบ ปลายภาค 2/2561 (สถานที่สอบ และเลขที่นั่งสอบ) แก้ไขวันที่ 16/05/2562