กำหนดการสอบ กลางภาค 1/2562 (สถานที่สอบ และเลขที่นั่งสอบ)

กำหนดการสอบ ปลายภาค 1/2562 (สถานที่สอบ และเลขที่นั่งสอบ) แก้ไขวันที่ 23/09/2562