กำหนดการสอบ ปลายภาค 1/2561 (สถานที่สอบ และเลขที่นั่งสอบ)

กำหนดการสอบ ปลายภาค 1/2561 (สถานที่สอบ และเลขที่นั่งสอบ) แก้ไขวันที่ 3/12/2561