The 2nd NIDA Business Analytics and Data Sciences

The 2nd NIDA Business Analytics and Data Sciences

โครงการ The 2nd NIDA Business Analytics and Data Sciences
ในงาน NIDA Open House 2017

คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2560

เนื่องด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดงาน NIDA Open House 2017 เพื่อแนะนำหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบัน ในการนี้ ทางคณะสถิติประยุกต์ ร่วมกับ Data Sciences Thailand จึงร่วมกันจัด โครงการ The 2nd NIDA Business Analytics and Data Sciences โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1)The 2nd NIDA Business Analytics and Data Sciences Contest จัดวันที่ 26 มิถุนายน 2560 2)The 2nd NIDA Business Analytics and Data Sciences Conference จัดวันที่ 27-28 มิถุนายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 1. ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้แสดงความรู้ความสามารถในด้าน Business Analytics และ Data Sciences โดยร่วมกันแข่งขันเพื่อหา Business Insights จากข้อมูล ซึ่งเป็นส่วนของ NIDA Business Analytics and Data Sciences Contest
 2. แนะแนวอาชีพและเผยแพร่ความรู้ทางด้านสถิติประยุกต์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ Business Analytics and Intelligence และ Data Sciences แก่บุคคลผู้สนใจทั่วไปและนิสิตนักศึกษา ซึ่งเป็นส่วนของ NIDA Business Analytics and Data Sciences Conference
เอกสารโครงการ

รายชื่อและรหัส สำหรับผู้ลงทะเบียนและชำระเงินแล้ว (จะอัพทีละ 100 คน)

ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านกรุณาจำรหัสที่จะมาใช้ในการลงทะเบียนในวันงานด้วยค่ะ

(Update 24 มิถุนายน 2560)

Group A   Group B   Group C   Group D  

รายชื่อและรหัสของนักศึกษาปริญญาตรี

หากนักศึกษาท่านใดลงทะเบียนไม่ทันสามารถมาลงทะเบียนหน้างาน (พร้อมแสดงบัตรนักศึกษา)

รหัสและรายชื่อของนักศึกษาปริญญาตรี  

1.Contest (26 มิถุนายน 2560)

ชิงทุนการศึกษา 9 รางวัล มูลค่ามากกว่า 2 ล้านบาท!!!!

 • แข่ง analytics และเขียนแผนธุรกิจจากข้อมูลที่วิเคราะห์
 • สมัครได้เฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทีมละ 3 คน

รางวัลที่หนึ่ง ทีมละ 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา
รางวัลที่สอง ทีมละ 12,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา
รางวัลที่สาม ทีมละ 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา

หากผู้ชนะประสงค์จะศึกษาต่อในสาขาวิชาใดในระดับปริญญาโทของคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และมีคุณสมบัติตรงตามที่ทางคณะกำหนดภายในเวลา 3 ปี นับจากวันที่ชนะการแข่งขัน จะได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวน หากเป็นปริญญาโทภาคพิเศษ (ซึ่งต้องมีประสบการณ์การทำงานแล้วอย่างน้อยหนึ่งปี)

  กำหนดการ กฏและกติกาการแข่งขัน  

2.Conference (27-28 มิถุนายน 2560)

จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้าน Business Analytics and Data Sciences ตลอดจนความรู้ในสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับบุคคลภายนอกทั่วไป โดยผู้เข้าร่วมทุกท่านจะต้องทำการลงทะเบียนออนไลน์เท่านั้น!!!! 

หัวข้อในการนำเสนอ ได้แก่

 1. Python Programming for Data Scientist
 2. Machine Learning with Microsoft Azure
 3. Smart City and Internet of Things
 4. Fin Technology and Financial Sector Transformation
 5. Spatial Data Analysis and Real Estate Business
 6. Building BADS team and talent for business competitive advantage
 7. Digital marketing and Digital media
 8. Open data and Open innovation
 9. Bioinformatics and drug discovery
 10. Actuarial analytics and Risk modeling
 11. Deep learning workshop with Python

คับคั่งด้วยวิทยากรและคนในวงการ

  ตารางและห้องบรรยาย วันที่ 27 มิถุนายน 2560     รายละเอียดแต่ละหัวข้อ วันที่ 27 มิถุนายน 2560     ตารางและห้องบรรยายวันที่ 28 มิถุนายน 2560     รายละเอียดแต่ละหัวข้อ วันที่ 28 มิถุนายน 2560  
(Update ณ 17 มิถุนายน 2560) มีการเพิ่มเติมย้ายห้อง และนำ LAPTOP มาในบาง SESSION
 • นักศึกษา ป.ตรี และอาจารย์ผู้ติดตาม ฟรี!!!!! (หากมาเป็นหมู่คณะเกิน 10 คน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ด้านล่าง)
 • บุคคลทั่วไปเสียค่าลงทะเบียน 500 บาท (สามารถเข้างานได้ 2 วัน และรวมอาหารกลางวัน)
  โดยโอนเงินมาที่ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 944-0-25274-1 ชื่อบัญชี GSAS Contest and Conference (และจะต้องส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ อีเมล sasinan@as.nida.ac.th และได้รับอีเมลตอบกลับ ถึงจะถือว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์)

ปิดลงทะเบียน หากสนใจให้ลงทะเบียนหน้างาน ขอจำกัดรับเพียง 50 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

02-727-3080 (ศศินันท์)

sasinan@as.nida.ac.th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *