The 3rd NIDA Business Analytics and Data Sciences และการประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2561

The 3rd NIDA Business Analytics and Data Sciences และการประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2561

เอกสารประกอบการบรรยายและคลิปวิดีโอจะทยอย Upload ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
ขออภัยในความล่าช้า

โครงการ The 3rd NIDA Business Analytics and Data Sciences
และการประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2561

คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2561

คณะสถิติประยุกต์ ร่วมกับ Data Sciences Thailand จึงร่วมกันจัด โครงการ The 3rd NIDA Business Analytics and Data Sciences โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

1) The 3rd NIDA Business Analytics and Data Sciences Contest จัดวันที่ 30 ตุลาคม 2561

2) The 3rd NIDA Business Analytics and Data Sciences Conference จัดวันที่ 29-31 ตุลาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 1. ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้แสดงความรู้ความสามารถในด้าน Business Analytics และ Data Sciences โดยร่วมกันแข่งขันเพื่อหา Business Insights จากข้อมูล ซึ่งเป็นส่วนของ NIDA Business Analytics and Data Sciences Contest
 2. แนะแนวอาชีพและเผยแพร่ความรู้ทางด้านสถิติประยุกต์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ Business Analytics and Intelligence และ Data Sciences แก่บุคคลผู้สนใจทั่วไปและนิสิตนักศึกษา ซึ่งเป็นส่วนของ NIDA Business Analytics and Data Sciences Conference
 3. จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้าน Business Analytics and Data Sciences ตลอดจนความรู้ในสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับบุคคลภายนอกทั่วไป

3) บุคคลทั่วไปค่าลงทะเบียน 500 บาท (หลัง 20 ตุลาคม 2561 เป็น 1,000 บาท) นักศึกษาปริญญาตรีฟรี !!!!

โดยผู้เข้าร่วมทุกท่านจะต้อง
1) ลงทะเบียนออนไลน์
2) ชำระเงิน ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 944-0-25274-1
ชื่อบัญชี GSAS Contest and Conference หรือ National institute of development administration (ในกรณีโอนเงินออนไลน์)
3) ส่งเอกสารการชำระเงินมาที่  bads@as.nida.ac.th พร้อมแจ้งชื่อและนามสกุลที่ลงทะเบียน
4) ได้รับอีเมลตอบกลับ ยืนยันการลงทะเบียน
5) ในกรณีที่ประสงค์จะลง Session Lab ให้ลงทะเบียนก่อน (ด้านล่างหมวด Session Lab) และตรวจดูรายชื่อการลงทะเบียน
5) ก่อนวันงานให้เช็ครหัสการลงทะเบียน (ด้านล่าง) และจดจำเพื่อนำมาลงทะเบียนที่หน้างาน

(ปิดลงทะเบียนออนไลน์ หากท่านสนใจสามารถมาลงทะเบียนได้ที่หน้างานตรงจุด Walk-In ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท)

รายละเอียดโครงการ  
 • ในกรณีมาเป็นหมู่คณะเกิน 10 คน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและส่งมาที่ bads@as.nida.ac.th
  (อาจารย์ผู้ที่ติดตามพร้อมหมู่คณะนักศึกษาปริญญาตรี เข้าร่วมฟรี 3 ท่าน)
แบบฟอร์มลงทะเบียน 10 คนขึ้นไป  

หมายเหตุ

 • ทุก Session ในงานจะไม่ได้มีการจำกัดการเข้าร่วม (First Come First Serve) ดังนั้นหาก Session ใดมีคนสนใจล้นห้อง อาจจะต้องให้ผู้เข้าร่วมยืน หรือหาเก้าอี้เสริม รวมทั้งในกรณี Session Lab หากท่านไม่สามารถลงทะเบียนได้ทัน สามารถนำ Notebook มาเอง และเข้าร่วมอบรมได้ แต่ต้องหาที่นั่งเองในห้องอบรม
 • ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหน้างาน (โดยที่ทางคณะไม่ได้คาดการณ์ไว้) โดยขอให้เช็คตารางอีกครั้งที่หน้าห้อง Session ในวันงาน (ขอให้เข้ามาเช็คตารางล่าสุดวันที่ 28 ตุลาคม 2561 อีกครั้ง ที่ด้านล่าง)

ทางคณะขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย หากไม่ได้ดูแลท่านอย่างทั่วถึง

รหัสลงทะเบียนงาน The 3rd BADs

 1. ผู้ลงทะเบียนทุกคนต้องจำรหัสลงทะเบียนเพื่อลงทะเบียนที่หน้างาน เพื่อสะดวกในการลงทะเบียน
 2. ทุกท่านจะต้องทำการลงทะเบียนที่งาน เพื่อรับกระเป๋าที่ใส่ 1) บัตรติดเข้างาน 2) คูปองอาหารกลางวันทั้ง 3 วัน 3) ตารางกำหนดการ Session 4) ใบเสร็จ 5) บัตรสำรองที่นั่ง Session Lab (ในกรณีสำรองที่นั่ง Session Lab) (หากไม่มีชื่อท่านในการลงทะเบียน ให้นำเอกสารการโอนเงินติดตัวมาเพื่อยืนยันว่าได้ชำระเงินแล้ว)
 3. เมื่อได้รับกระเป๋าเอกสารการลงทะเบียนแล้ว สามารถเข้าร่วมงานได้ทั้ง 3 วัน โดยไม่ต้องลงมาลงทะเบียนซ้ำอีก (ห้ามทำเอกสารต่าง ๆ หาย หากหายคณะจะไม่รับผิดชอบใด ๆ และหากไม่ติดบัตร จะไม่สามารถเข้าร่วมงานได้)

จุดลงทะเบียนเพื่อรับกระเป๋าเอกสาร

 • หน้าห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ ฯ ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี วันที่ 29 และ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00-13.00 น.
 • โถงชั้น G  อาคารนวมินทราธิราช วันที่ 29-30 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-14.30 น.
 • โถงชั้น G  อาคารนวมินทราธิราช วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00-14.30 น.
บุคคลทั่วไป Group C (ผู้ได้รับอีเมลตอบกลับก่อนวันที่ 17 ต.ค. 2561)  
บุคคลทั่วไป Group D (ผู้ที่รับอีเมลตอบกลับวันที่ 17-20 ต.ค. 2561)  
บุคคลทั่วไป Group F (ผู้ที่ได้รับอีเมลตอบกลับหลังวันที่ 20 ต.ค. 2561)  
นักศึกษาคณะสถิติประยุกต์  
นักศึกษาปริญญาตรี  

Session Lab

 1. ผู้ลงทะเบียน Session Lab จะต้องทำการลงทะเบียนออนไลน์ และโอนเงินแล้วเท่านั้น (หากยังไม่ได้โอนเงิน รายชื่อจะถูกตัดออกทันที)
 2. สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว สามารถตรวจเช็ครายชื่อได้ที่ด้านล่าง และในซองลงทะเบียนของท่านจะมีบัตรสำรองที่นั่ง Session Lab ที่ท่านได้ทำการสำรองที่นั่งไว้ สามารถยื่นได้ที่ห้องอบรม ท่านจะได้สิทธ์ใช้ครื่องคอมพิวเตอร์ของทางคณะ
 3. ท่านที่ประสงค์จะเข้าร่วม Session Lab แต่สำรองที่นั่งไม่ทัน สามารถเข้าร่วมใน Session Lab ได้แต่จะต้องนำ Notebook มาเองและหาที่นั่งเอง และต้องลงโปรแกรมมาเอง (โปรแกรมจะแจ้งในส่วนต่อไป)

– ปิดการลงทะเบียนสำรองที่นั่ง Session Lab –

 • รายชื่อผู้สำรองที่นั่ง Session Lab
Analytics on Cloud  
3D Visualization with Augmented Reality (AR)  
Object detection for smart-city  
Python Programming Introduction  
Web scraping and API with Python  
Data Visualization with Tableau  
Introduction to Spark with Databrick   
GRAPPHIC USER INTERFACE Data extraction, TRANSFORMATION, AND LOADING WITH TALEND  
 • โปรแกรมที่จะต้องลง Session Lab (ในกรณีนำ Notebook มาเอง)

3D Visualization with Augmented Reality (AR)

Workshop ครั้งที่ 1 [ 29 ต.ค. ]

หัวข้อ : 3D Modeling Workshop

# ติดตั้งโปรแกรม Autodesk 3ds max [ Student License ]

สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรี โดยต้องทำการ Create Account ที่ลิงก์ด้านล่างนี้
– เลือก version 2018
– รองรับกับระบบปฏิบัติการ Windows OS เท่านั้น ไม่รองรับ MAC OS

Link : https://www.autodesk.com/education/free-software/3ds-max

——————————————————–

Workshop ครั้งที่ 2 [ 30 ต.ค. ]

หัวข้อ : Augmented Reality (AR) with Unity & Vuforia

# ติดตั้งโปรแกรม Unity ปัจจุบันเวอร์ชัน 2018.2.13

สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรี โดยต้องทำการ Create Account ที่ลิงก์ด้านล่างนี้
– คลิกปุ่ม Download Installer for Windows
– รองรับกับระบบปฏิบัติการ Windows OS และ MAC OS (แนะนำติดตั้งเป็น Windows ครับ)

*หมายเหตุ ตอนติดตั้งโปรแกรม Unity ให้ทำการติดตั้ง 2 โปรแกรมย่อยเพิ่มเติม โดยคลิก
เครื่องหมายถูก ☑ หน้า Vuforia
เครื่องหมายถูก ☑ หน้า Android

ตอนแรก Unity จะยังไม่คลิกเลือกไว้ ส่วนโปรแกรมย่อยอื่นๆ ที่โปรแกรม Unity คลิกเครื่องหมายถูก ☑ ไว้ให้แล้ว ให้ติดตั้งตามที่โปรแกรมกำหนดให้เหมือนเดิมครับ

Link : https://store.unity.com/download?ref=personal

Analytics on Cloud (Google BigQuery and Colaboratory) – ไม่ต้องลงโปแกรมมาก่อน-

Introduction to Spark with Databrick – ไม่ต้องลงโปแกรมมาก่อน-

Data Visualization with Tableau – ลงโปรแกรม (ใช้ version trial) https://www.tableau.com/trial/download-tableau

Python Programming Introduction และ Web scraping and API with Python 

ไปที่ https://www.anaconda.com/download/ ดาว์โหลด Anaconda ที่ support ไพธอนเวอร์ชั่น 3.7 (Python 3.7 Version) ตอนติดตั้งให้คลิกเลือก checkbox ที่บอกว่า Add Anaconda to my PATH environment variable

Object detection for smart-city 

1. python และ library หลักๆ ที่ใช้ numpy, tensorflow, keras ถ้ามี opencv2 ด้วยก็ดี

2. docker image ชื่อ modern-deep-learning>>https://hub.docker.com/r/waleedka/modern-deep-learning/

GRAPPHIC USER INTERFACE Data extraction, TRANSFORMATION, AND LOADING WITH TALEND 

 1. Talend Open Studio: https://info.talend.com/request-talend-data-integration.html (Need to register to get the trial)
 2. Java JDK 8: https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html

กำหนดการ หัวข้อและวิทยากรในแต่ละวัน

หัวข้อผู้ทรงคุณวุฒิ ที่บรรยายวันที่ 29-30 ตุลาคม เวลา 09.00-12.00 น.  
วันที่ 29 ตุลาคม 2561   วันที่ 30 ตุลาคม 2561   วันที่ 31 ตุลาคม 2561  

Contest (30 ตุลาคม 2561)

**ทางคณะขอยกเลิกกิจกรรม Contest ในปีนี้ เนื่องจากจำนวนผู้สมัครไม่ครบตามที่คณะกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

02-727-3080 (ศศินันท์)

bads@as.nida.ac.th

ใส่ความเห็น