ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 2/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 2/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะสถิติประยุกต์

ครั้งที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2562