ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะสถิติประยุกต์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะสถิติประยุกต์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะสถิติประยุกต์

ตามประกาศคณะสถิติประยุกต์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตราประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 นั้น

บัดนี้ คณะสถิติประยุกต์ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ดังรายนามต่อไปนี้

 1. นางสาวสุชีรา นุ่มดี
 2. นางสาวอรนลิน บูรณะคุณาภรณ์
 3. นางสาวพรสุดา เรืองใหม่
 4. นายฐิติวัฒน์ ปฏิพัทธ์ภักดี
 5. นายสุรศักดิ์ วงค์ษา
 6. นางสาวพนิดา สินเจริญ
 7. นางสาวหงกฤษวรรณ์ ภูเชาวนวิรัตน์
 8. นายชนัตย์ สิริประเสริฐศิลป์ *
 9. นายสุริยัน ผาฟองยุน *
 10. นางสาวอุธิติยา นามวงษา *
 11. นายสุพัฒน์ วงศ์สุขุมอมร *

โดยผู้มีรายนามข้างต้น เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1203 ชั้น 12 อาคารนวมินทราธิราช

หมายเหตุ *  ขอให้นำสำเนาใบรับรองความสามารถทางภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL/ITP, IELTS, TOEIC, CU-TEP, TU-GET เป็นต้น ไปแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์  หากไม่นำมาแสดงจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *