กำหนดการสอบ ปลายภาค 2/2560 (สถานที่สอบ และเลขที่นั่งสอบ)

กำหนดการสอบ ปลายภาค 2/2560 (สถานที่สอบ และเลขที่นั่งสอบ) แก้ไขวันที่ 17/05/2561