ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้และการออกแบบปฏิสัมพันธ์ โดย ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล

อาจารย์ประจำ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

ทราบหรือไม่ว่าธุรกิจเทคสตาร์ตอัปมากกว่าร้อยละ 90 ในอดีตล้มเหลวด้วยเหตุผลหลักว่า “ทำมาแล้วไม่มีคนใช้” เพราะในยุคที่เต็มไปด้วยทางเลือกสำหรับผู้บริโภคนี้ ความล้ำสมัยใหม่ล่าสุดไม่ใช่สิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจเป็นพิเศษสำหรับคนส่วนใหญ่หากแต่เป็นการตอบโจทย์ผู้ใช้ได้ตรงประเด็นต่างหากที่จะมีผลไปถึงความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ในระยะยาว

แล้วสร้างผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีอย่างไรจึงจะตอบโจทย์และตรงใจผู้ใช้? คำตอบของคำถามนี้เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และศิลปะหลายแขนง ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้คัดเลือกมาโดยเน้นให้โปรแกรมเมอร์และนักพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสามารถนำไปใช้เป็นจุดเริ่มในการปฏิบัติตามได้จริงในทันทีด้วยตนเองเริ่มจากการแนะนำกลุ่มเทคโนโลยีล่าสุดสำหรับสร้างโอกาสใหม่ในการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ (User Interface) ต่อด้วยการอธิบายลำดับขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยมีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง (User Centered Sesign) แบบลีนสตาร์ตอัป (Lean Startup) ซึ่งรวมถึงเทคนิคการศึกษาวิจัยผู้ใช้ (User Research) และการทำตัวต้นแบบ (prototype) จากนั้นจึงกล่าวถึงสุปถึงแนวทางที่ยั่งยืนในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ใช้ง่าย และจบท้ายด้วยแบบจำลองน่ารู้เรื่องจิตวิทยาการจูงใจที่นำไปสู่พฤติกรรมการติดผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีของผู้บริโภค