PM2.5

ก.พ.
03

ผมต้องการอากาศสะอาดสำหรับหายใจ

ในฐานะของมนุษย์ที่เกิดมาบนแผ่นดินไทยคนหนึ่ง ผมมีความปรารถนาที่จะได้อยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่ดี ปราศจากมลพิษ เพื่อให้ตนเองสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างดี มีอายุยืนยาวพอสมควร…

DETAIL
ม.ค.
13

“ฝุ่นฟุ้ง” ทั้งกรุงเทพ พวกเรากำลังจะตายผ่อนส่ง

ปัญหาฝุ่นขนาดเล็ก pm2.5 นี้ ในกรุงเทพ แต่เดิมปัญหาไม่มากนัก มันเป็นฝุ่นเล็กที่เกิดจากการเผาเป็นหลัก และรองลงมาอาจจะเป็นการเสียดสี อย่างภาคเหนือที่เกิดหนัก ๆ คือการเผาหญ้า เผาป่า เผาใบไม้ พอลงท้ายแม่ทัพภาคที่ 3 เอาจริง ผู้ว่าราชการจังหวัดทางเหนือเอาจริงก็เลยบรรเทาลงไปมาก

DETAIL