ราชวงศ์จักรี

พ.ค.
12

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระองค์ที่สองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

พระอิสริยยศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั้นไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติไทย เพิ่งมามีครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชอิสริยยศสูงสุดของฝ่ายในแต่เดิมคือตำแหน่งสมเด็จพระอัครมเหสี ซึ่งในสมัยต้นรัชกาลพระพุทธเจ้าหลวงคือพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชเทวี และในแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวงมีพระน้องนางเธอที่เป็นพระเจ้าลูกเธอในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

DETAIL
เม.ย.
30

วชิรญาณ-จุฬาลงกรณ์-วชิราวุธ-วชิราลงกรณ์

ตามพระราชกฤษฎีกาเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธี บรมราชาภิเษก ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้ถวายพระนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ภายหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็น พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว…

DETAIL