มหาวิทยาลัย

มี.ค.
16

เมื่อเทคโนโลยีพลิกผันแต่สถาบันการศึกษาไม่ปรับตัวจึงไปไม่รอด

มหาวิทยาลัยเป็นนวัตกรรมของโลกในยุคกลางราว 400-500 ปีก่อน หรือราว ๆ กลางกรุงศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยเก่าแก่ของโลกได้แก่มหาวิทยาลัยโบโลญญา มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด มหาวิทยาลัยปารีส มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เป็นอาทิ ดังแสดงในรูปด้านล่างนี้ เป็นแผนที่มหาวิทยาลัยของโลกในยุคกลางซึ่งกระจายอยู่ในทวีปยุโรปเป็นส่วนใหญ่

DETAIL
ม.ค.
13

อาจารย์มหาวิทยาลัยไทยเคยอยู่สบายเกินไป ล้าหลังจนไปไหนไม่รอด

ความสบายเพราะว่าความเป็นครูก็มีศักดิ์ศรีมีอำนาจเหนือนักเรียนแล้วก็สอนหนังสือในเรื่องเดิม ๆ ซ้ำ ๆ กันมาติดกันหลาย ๆ ปีไม่ต้องไปเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงภายนอกมากนัก อยู่แค่ในชั้นเรียนเป็นหลัก อาจารย์ที่สอนแต่แค่ในมหาวิทยาลัยเป็นหลักแต่อย่างเดียวก็จะอยู่ใน Comfort Zone

DETAIL