มหาวิทยาลัยไทย

มิ.ย.
20

มหาวิทยาลัยของบริษัท สหกิจศึกษา โรงเรียนปฏิบัติ จะช่วยให้มหาวิทยาลัยไปรอดได้หรือไม่

เมื่อวานก่อนเพื่อนอาจารย์มหาวิทยาลัยซึ่งจะเกษียณอายุราชการเล่าให้ฟังว่าที่มหาวิทยาลัยซึ่งมีชื่อเสียงอย่างยิ่งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ของรัฐในกรุงเทพตอนบน เริ่มมีการเลย์ออฟอาจารย์ เพราะไม่มีนักศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์มาเรียนเพียงพอ ที่น่าเกลียดน่ากลัวยิ่งกว่าก็คืออาจารย์หลายคน ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตนักเพื่อทำให้ตัวเองมีภาระงานสอนเพียงพอที่จะอยู่รอดได้…

DETAIL
ม.ค.
13

อาจารย์มหาวิทยาลัยไทยเคยอยู่สบายเกินไป ล้าหลังจนไปไหนไม่รอด

ความสบายเพราะว่าความเป็นครูก็มีศักดิ์ศรีมีอำนาจเหนือนักเรียนแล้วก็สอนหนังสือในเรื่องเดิม ๆ ซ้ำ ๆ กันมาติดกันหลาย ๆ ปีไม่ต้องไปเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงภายนอกมากนัก อยู่แค่ในชั้นเรียนเป็นหลัก อาจารย์ที่สอนแต่แค่ในมหาวิทยาลัยเป็นหลักแต่อย่างเดียวก็จะอยู่ใน Comfort Zone

DETAIL