ปัญญาประดิษฐ์

ส.ค.
08

วิศวกรปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Engineer) : อาชีพใหม่ รายได้ดี เป็นที่ต้องการ ที่คนไทยยังไม่รู้จัก

โลกก้าวไกลไปด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร (Machine Learning) ของเรียกรวมว่า AIML คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันทำอะไรที่ในอดีตทำแทบไม่ได้เลย และในอนาคตปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักรจะมาทำหน้าที่แทนคนเป็นอันมาก

DETAIL
มี.ค.
16

เมื่อเทคโนโลยีพลิกผันแต่สถาบันการศึกษาไม่ปรับตัวจึงไปไม่รอด

มหาวิทยาลัยเป็นนวัตกรรมของโลกในยุคกลางราว 400-500 ปีก่อน หรือราว ๆ กลางกรุงศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยเก่าแก่ของโลกได้แก่มหาวิทยาลัยโบโลญญา มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด มหาวิทยาลัยปารีส มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เป็นอาทิ ดังแสดงในรูปด้านล่างนี้ เป็นแผนที่มหาวิทยาลัยของโลกในยุคกลางซึ่งกระจายอยู่ในทวีปยุโรปเป็นส่วนใหญ่

DETAIL
ม.ค.
03

ทิศทางของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ในปี ค.ศ. 2019 (ตอนที่ 2/2)

ด้วยพลังแห่งการวิเคราะห์ของสมองกล AI ยุคปัจจุบันที่ในบางงานทำได้ดีเกินสมองมนุษย์ไปแล้ว จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจเลยที่ตอนนี้สมองกล AI จะถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายเพื่อประโยชน์ในวิชาชีพต่าง ๆ เช่น ในวงการการแพทย์ตอนนี้มีสมองกล AI หลายระบบที่สามารถวิเคราะห์อาการของโรค โดยเฉพาะจากภาพถ่ายทางการแพทย์ได้ดีเทียบเท่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางระดับโลก และก็ได้ถูกนำร่องมาใช้แล้วในโรงพยาบาลหลายแห่งในประเทศไทยเรา

DETAIL
ธ.ค.
28

ทิศทางของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ในปี ค.ศ. 2019 (ตอนที่ 1/2)

มาถึงช่วงสิ้นปี ค.ศ. 2018 และเข้าสู่ปีใหม่ ค.ศ. 2019 กันแล้วนะคะ แวดวงของโลกเทคโนโลยีในปี 2018 ที่กำลังจะผ่านไปนี้ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทคโนโลยีที่กำลังอยู่ในขาขึ้นและเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่พุ่งแรงมากที่สุด ก็คือ เทคโนโลยีในกลุ่มปัญญาประดิษฐ์หรือที่นิยมเรียกกันย่อ ๆ ว่า AI (Artificial Intelligence)

DETAIL
ก.ย.
03

คนไปอยู่ไหนในยุคสมองกลอัจฉริยะ (AI vs. Human)

อะไรๆก็ สมองกลอัจฉริยะ อะไรๆ ก็ ปัญญาประดิษฐ์ อะไรๆ ก็ […]

By itti adulsuthanon | บทความ
DETAIL