ประกาศ! รับสมัครทุนนักศึกษาช่วยงานสอนของอาจารย์ (TA) ภาคฤดูร้อน /2562

ประกาศ! รับสมัครทุนนักศึกษาช่วยงานสอนของอาจารย์ (TA) ภาคฤดูร้อน /2562

ประกาศ รับสมัครทุนนักศึกษาช่วยงานสอนของอาจารย์ (TA) ภาคฤดูร้อน/2562

Download แบบฟอร์มและยื่นใบสมัคร Online ทาง e-mail: kantheera@as.nida.ac.th  ตั้งแต่ บัดนี้ – 20 พฤษภาคม 2563

  ประกาศ ทุน TA ภาค 3/2562     ใบสมัครทุน TA